Strona główna / Tematycznie / Edukacja / Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa

Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa

Od 20 do 28 stycznia sześcioro uczniów wrzesińskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama z opiekunem wzięło udział w drugiej edycji „Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa”. W Poznaniu spotkali się z rówieśnikami z Czeskiego Cieszyna, Dyneburga (Daugavpils), Lwowa, Wilna i Strzelec Opolskich.

Forum organizowane jest przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jego celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i krzewienie wartości europejskich oraz pobudzanie do rozważań nad własną tożsamością i historią lokalnej społeczności poprzez wymianę opinii i doświadczeń między młodymi Polakami żyjącymi w różnych krajach. Obóz składa się z trzech części, związanych z Poznaniem, Polską i Europą. W pierwszej uczestnicy zwiedzili Poznań, Gniezno i Wrześnię, poruszając kojarzone z Wielkopolską tematy przedsiębiorczości, obywatelskiego zaangażowania, pracy organicznej i obowiązków jednostki w społeczeństwie. Druga część dotyczyła tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej oraz świadomości historycznej i kulturowej uczestników. Trzecia natomiast poświęcona była procesowi integracji europejskiej, jej przyczynom i skutkom oraz wadom i zaletom.

Uczniowie wzięli udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez profesorów poznańskich uczelni oraz spotkali się z wielkopolskim koordynatorem akcji Szlachetna Paczka Damianem Kaczmarkiem, byłym europosłem dr. Filipem Kaczmarkiem i byłą premier prof. Hanną Suchocką. W ramach warsztatów nt. dobra wspólnego grupa z Wrześni zaplanowała zaangażowanie swojej szkoły w następną edycję Szlachetnej Paczki. Forum towarzyszył także koncert muzyki polskiej w wykonaniu pedagogów i studentów Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego.

Projekt objęty był patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania, a sfinansowany został ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Poznania, Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Fundacji Banku Zachodniego WBK oraz poznańskich uczelni.

Michał Gulczyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Jeżeli nie chcesz publikować komentarzy jako anonim, zachęcamy do rejestracji.


*