Strona główna / Tematycznie / Bezpieczeństwo / Trwa kwalifikacja wojskowa w powiecie

Trwa kwalifikacja wojskowa w powiecie

Jej celem jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego pod kątem predyspozycji do służby w wojsku.

O stopniu zdolności decyduje Powiatowa Komisja Lekarska, która pracuje w budynku Szpitala Powiatowego. Codziennie, od godz. 8:00, staje przed nią około trzydziestu młodych mieszkańców. Podczas badania nadana zostaje kategoria zdrowia, która decyduje o przydatności dla armii.

Co dokładnie czeka stawiajacych się przed komisją młodych ludzi? Mówi sekretarz powiatowej komisji wojskowej Artur Czajkowski

Jak powiedział nam członek komisji, dr Sebastian Nowicki, zdecydowana większość osób otrzymuje kategorię A. Po jej określeniu i wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych przebadani przesuwani są do rezerwy.

Spytaliśmy czekających na badanie czy widzą swą przyszłość w armii:

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:

  • mężczyzn urodzonych w 1998 roku;

  • mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  • osoby urodzone w latach 1996 – 1997, którym:

– została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,  a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1993-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja w powiecie potrwa do końca miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Jeżeli nie chcesz publikować komentarzy jako anonim, zachęcamy do rejestracji.


*