Strona główna / Ogłoszenia
DODAJ OGŁOSZENIE


Regulamin umieszczania ogłoszeń drobnych na portalu Radio Września

I. Postanowienia ogólne

 1. 1. Administratorem strony www.radio-wrzesnia.pl jest Radio Września, z siedzibą we Wrześni, ul. Kaliska 34.
 2. 2. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje.
 3. 3. Radio Września zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.radio-wrzesnia.pl
 4. 4. Radio Września nie odpowiada za treść ogłoszeń drobnych.

II. Warunki dodawania ogłoszeń drobnych

 1. 1. Użytkownik dodając ogłoszenie musi to robić z poszanowaniem przepisów prawa.
 2. 2. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu, w którym łamane jest prawo, a także takiego, w którym obraża się inną osobę; wpisów nawołujących do przemocy, czy też treści o podłożu erotycznym.
 3. 3. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia wpisów, które stanowią konkurencję dla jej działalności oraz wpisów osób i firm, które będą działać na niekorzyść Radia.
 4. 4. Ogłoszenia drobne ukazywać się będą na portalu www.radio-wrzesnia.pl, w zakładce"Ogłoszenia Radia Września" przez miesiąc, od dnia jego zamieszczenia.
 5. 5. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia drobnego zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.
 6. 6. Ogłoszenia drobne są czytane na antenie Radia Września 93.7 FM. O tym, które ogłoszenie zostanie przeczytane, decyduje prezenter Radia Września.
 7. 7. Za treść ogłoszenia oraz zdjęcie zamieszczane na stronie www.radio-wrzesnia.pl w zakładce „Ogłoszenia drobne” odpowiada osoba, która umieszcza ogłoszenie (Użytkownik).

III. Postanowienia końcowe

 1. 1. W przypadku kłopotów z dodawaniem ogłoszenia należy zawiadomić Administratora portalu Radio Września, ul. Kaliska 34 Września, nr tel. 61 672 22 22.
 2. 2. Radio Września zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji dokumentu.
 3. 3. Wszelkie spory, które wynikną pomiędzy dodającym ogłoszenie a administratorem, a których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny.
 4. 4. Regulamin obowiązuje od 01.01.2016 r.